Γιώργος Φιλιππάκης
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
T:+30 210 3626888
F:+30 210 3631631
Ο Γιώργος είναι συνεργάτης της εταιρείας και δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις.

Ειδικεύεται στο Δημοσιονομικό Δίκαιο και Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, τη Διαχείριση Κεφαλαιών και το Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο.  Παρέχει νομικές συμβουλές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε θέματα αδειοδοτήσεων και κανονιστικών ρυθμίσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ίδρυση τοπικών υποκαταστημάτων, την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, την πώληση επενδυτικών προϊόντων και ζητήματα κατάχρησης αγοράς.