Μαριαλένα Μαυρικάκη
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
T:+30 210 3626888
F:+30 210 3631631
Η Μαριαλένα είναι συνεργάτης της εταιρείας και δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις.

Οι τομείς εξειδίκευσής της περιλαμβάνουν το δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και το εταιρικό δίκαιο. Ως μέλος της ομάδας Πνευματικών Δικαιωμάτων, χειρίζεται υποθέσεις σε συμβουλευτικό επίπεδο και σε επίπεδο δικαστικής αντιδικίας, συμπεριλαμβανομένων καταχωρίσεων εμπορικών σημάτων και ανακοπών, τη σύνταξη συμβάσεων και αδειών εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ παρέχει νομικές συμβουλές για θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Συμμετέχει, επίσης, σε συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα και παρέχει νομικές συμβουλές για θέματα εταιρικού δικαίου.