Στέφανος Ιωαννίδης
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
T:+ 30 210 3626888
F:+ 30 210 3631631
Ο Στέφανος Ιωαννίδης είναι συνεργάτης της εταιρείας και δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις.

Ειδικεύεται στο Αστικό, στο Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, καθώς και στην Επίλυση Διαφορών. Διαχειρίζεται δικαστικές υποθέσεις σχετικές με το Εμπράγματο Δίκαιο, το Δίκαιο Αδικοπραξιών, το Δίκαιο Συμβάσεων, ζητήματα Κληρονομικού και Οικογενειακού Δικαίου, ενώ παράλληλα παρέχει, σε σταθερή βάση, συμβουλές για ζητήματα σχετικά με το Εταιρικό Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης εταιρικών εγγράφων και της συμμετοχής σε διαδικασίες νομικού έλεγχου.

Ως εκπρόσωπος ξένων επενδυτών, πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών έχει, επίσης, αναλάβει πολλές υποθέσεις Εμπράγματου Δικαίου, παρέχοντας συμβουλές για όλες τις νομικές πτυχές των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως η  μίσθωση, η μεσιτεία, ο νομικός έλεγχος και η μεταβίβαση ακινήτου.