Espa banner
Espa banner
Πηγή Κωνσταντίνου
ΕΤΑΙΡΟΙ
T:+ 30 210 3626888
F:+ 30 210 3631631
Η Πηγή Κωνσταντίνου είναι εταίρος και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και εξειδικεύεται στο Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Πνευματική Ιδιοκτησία και Βιομηχανική Ιδιοκτησία), καθώς και στο Δίκαιο Μέσων και Ψυχαγωγίας, Δίκαιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στο Εταιρικό Δίκαιο.

Με εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και σε επίπεδο δικαστηριακής πρακτικής, αναλαμβάνει υποθέσεις οι οποίες αφορούν κυρίως σε  εμπορικά σήματα, πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα και ονόματα χώρου (domain names). Στο πλαίσιο αυτό, εκπροσωπεί πλήθος επιφανών δημιουργών (σκηνοθέτες, συγγραφείς, συνθέτες, ζωγράφους, φωτογράφους κλπ.), καλλιτεχνών (ηθοποιούς, μουσικούς κλπ.) και άλλων δικαιούχων, καθώς και εταιρείες από διάφορους τομείς, όπως δισκογραφικές, εταιρείες παραγωγής, εκδοτικούς οίκους, εταιρείες τεχνολογίας και “gaming”, εταιρείες καλλυντικών και καταναλωτικών αγαθών ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών, με στόχο την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων τους, παρέχοντας παράλληλα σχετικές στρατηγικές συμβουλές διαχείρισης. Επιπροσθέτως, διαθέτει εμπειρία στις διαπραγματεύσεις και τη σύνταξη συμβάσεων σχετικών με τη μεταβίβαση και εκμετάλλευση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Η Πηγή Κωνσταντίνου ειδικεύεται, επίσης, στο Εταιρικό Δίκαιο και παρέχει συμβουλές σε πελάτες εντός και εκτός των εθνικών συνόρων, αλλά και νομικές υπηρεσίες σχετικά με σύσταση εταιρειών και εταιρική διακυβέρνηση, ενώ έχει λάβει μέρος σε πολλές και πολύπλοκες Συγχωνεύσεις και Εξαγορές που αφορούσαν τόσο συμφωνίες μεταβίβασης μετοχών όσο και συναλλαγές επί περιουσιακών στοιχείων.

Πολλές εταιρείες Μέσων Ενημέρωσης (τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, εκδότες περιοδικών και εφημερίδων, ιστοσελίδες ενημέρωσης) επιζητούν την υποστήριξή της όσον αφορά σε ζητήματα που πηγάζουν από την καθημερινή τους λειτουργία -συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία- και την εκπροσώπησή τους ενώπιον των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Η Πηγή Κωνσταντίνου παρέχει, ακόμη, νομική υποστήριξη σε Εταιρείες Τεχνολογίας, όσον αφορά στην προστασία και εκμετάλλευση λογισμικού και την προστασία δεδομένων, αλλά και σε ιδιώτες και Οργανισμούς (όπως Οίκοι Δημοπρασιών) για όλους τους τομείς του Δικαίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στο Δίκαιο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Εμπορικό Δίκαιο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει διατελέσει Επισκέπτης Λέκτορας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (International Hellenic University), διδάσκοντας το μάθημα “Introduction to Copyright Law” («Εισαγωγή στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας») για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Τέχνη, Νομική και Οικονομία (2012). Έχει, επίσης, διατελέσει Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης του Ανοικτού Πανεπιστημίου  Κύπρου (ΑΠΚ), διδάσκοντας την ενότητα «Δίκαιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Πνευματικής Ιδιοκτησίας» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη» (2016). Τέλος, συμβάλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη συγγραφή της ενότητας για το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, για την έκδοση «Lexology – Getting the Deal Through» και το διεθνές περιοδικό Chambers.

RELEVANT WORK
  • Νομική Σύμβουλος πολλών εκδοτών και εταιρειών μέσων ενημέρωσης καλύπτοντας όλους τους τομείς του Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, μέσων ενημέρωσης και εταιρικού Δικαίου, όπως είναι η OLIVE MEDIA A.Ε., εκδότρια της ελληνικής έκδοσης των περιοδικών “In Style”, “People” και “Fortune”, η UNIQUE MEDIA A.Ε., εκδότης των περιοδικών «Γυναίκα» και “Love yourself” και παραγωγός πολλών τηλεοπτικών εκπομπών (συμπεριλαμβανομένης της “Joy it’s inside you”), της IMAKOA.Ε. (2010-2012)και της SPACE FM A.Ε., ιδιοκτήτριας του Αθηναϊκού Ραδιοφωνικού Σταθμού “Sfera (Σφαίρα) Fm”, της ΡΑΔΙΟΠΛΗΦΟΡΟΡΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του Αθηναϊκού ραδιοφωνικού σταθμού “Derti Fm” κλπ. (2010-2016).
  • Μέλος της νομικής ομάδας που εκπροσώπησε την εταιρεία Μέσων Eνημέρωσης“Alter Ego A.Ε.” στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την απόκτηση άδειας τηλεοπτικής μετάδοσης, ο οποίος έλαβε αρχικά χώρα το 2016 και επαναλήφθηκε το 2019, ένα ζήτημα που απασχόλησε σε σημαντικό βαθμό την κοινή γνώμη στην Ελλάδα και παρουσίασε πληθώρα νομικών προβλημάτων.
  • Νομική εκπρόσωπος των FORTHNET MEDIA A.Ε., MINOS EMI A.Ε. και άλλων εταιρειών της UNIVERSAL GROUP, καθώς και πολλών καλλιτεχνών (σκηνοθετών, ηθοποιών, συνθετών, ζωγράφων, φωτογράφων, μουσικών κλπ.) σε πληθώρα νομικών υποθέσεων.
  • Νομική εκπρόσωπος του διεθνούς Οίκου Δημοπρασιών Sotheby’s σε ποικίλες υποθέσεις ελληνικής δικαιοδοσίας.
  • Μέλος της νομικής ομάδας των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών με συμμετοχή σε πολλές εξαγορές εντός και εκτός των εθνικών συνόρων (συμφωνίες μετοχών και περιουσιακών στοιχείων) εξ ονόματος της α) GR. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε., μεγάλου κατασκευαστή και διανομέα καλλυντικών και προϊόντων οικιακής χρήσης στην Ελλάδα και στην Ανατολική Ευρώπη, καταχωρημένης στο Αθηναϊκό Χρηματιστήριο, β) της Elikonos Jeremie SCA Sicar, a Venture Capital Fund, με επίσημη έδρα στο Λουξεμβούργο, σε πολλές επενδύσεις στον Τομέα της Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Ελλάδα, με βασικό επενδυτή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund) κλπ. και γ) της Genepharm A.Ε., στη συναλλαγή σχετικά με της εξαγορά της από την MS Pharma, μία διεθνή φαρμακευτική εταιρεία με επίσημη έδρα στην Ιορδανία που δραστηριοποιείται στην Μέση Ανατολή, την Τουρκία και την Αφρική.
  • Νομική Σύμβουλος νεοσύστατων εταιρειών στον τομέα της τεχνολογίας (technology start-ups) που σχετίζονται με λογισμικά και ανάπτυξη διαδικτυακών (βιντεο) παιχνιδιών.
  • Νομική Σύμβουλος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος στο πλαίσιο του “European Film Gateway”, ενός προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιοποίηση ταινιών (2010-2011).
INDICATIVE PUBLICATIONS