Χριστιάννα Ανδρέου
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ
T:+30 210 3626888
F:+30 210 3631631
Η Χριστιάννα είναι ασκούμενη δικηγόρος, παρέχοντας υποστήριξη σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας.